Da biste osetili punu snagu radosti, morate imati nekoga s kim ćete je podeliti.


da-biste-osetili-punu-snagu-radosti-morate-imati-nekoga-s-kim-ete-podeliti
mark tvendabisteosetilipunusnaguradostimorateimatinekogakimćetepodelitida bistebiste osetiliosetili punupunu snagusnagu radostimorate imatiimati nekoganekoga ss kimkim ćetećete jeje podelitida biste osetilibiste osetili punuosetili punu snagupunu snagu radostimorate imati nekogaimati nekoga snekoga s kims kim ćetekim ćete jećete je podelitida biste osetili punubiste osetili punu snaguosetili punu snagu radostimorate imati nekoga simati nekoga s kimnekoga s kim ćetes kim ćete jekim ćete je podelitida biste osetili punu snagubiste osetili punu snagu radostimorate imati nekoga s kimimati nekoga s kim ćetenekoga s kim ćete jes kim ćete je podeliti

Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Ne morate spaljivati knjige da biste uništili jednu kulturu. Samo naterajte ljude da prestanu da ih čitaju. -Rej Bredberi
ne-morate-spaljivati-knjige-da-biste-unitili-jednu-kulturu-samo-naterajte-ljude-da-prestanu-da-ih-itaju
Reforme nikada nisu popularne ako treba da budu uspešne, jer uvek mnogo koštaju. Da biste bili popularni, morate da preuzmete rizik nepopularnosti. -Zoran Đinđić
reforme-nikada-nisu-popularne-ako-treba-da-budu-uspene-jer-uvek-mnogo-kotaju-da-biste-bili-popularni-morate-da-preuzmete-rizik-nepopularnosti
Bolje ćete upoznati nekoga za jedan sat igre, nego cijelu godinu razgovora. -Platon
bolje-ete-upoznati-nekoga-za-jedan-sat-igre-nego-cijelu-godinu-razgovora
Budite dobri prema štreberima. Velike su šanse da ćete završiti radeći za nekoga od njih. -Bil Gejts
budite-dobri-prema-treberima-velike-su-anse-da-ete-zavriti-radei-za-nekoga-od-njih
Ostajte ovde! Ne idite nikuda iz Beograda ako ponovo morate da se vraćate u njega, ako ćete se više radovati povratku nego odlasku. -Duško Radović
ostajte-ovde-ne-idite-nikuda-iz-beograda-ako-ponovo-morate-da-se-vraate-u-njega-ako-ete-se-vie-radovati-povratku-nego-odlasku