Da biste pisali poeziju morali ste biti nekad zaljubljeni.


da-biste-pisali-poeziju-morali-ste-biti-nekad-zaljubljeni
rejmond karverdabistepisalipoezijumoralistebitinekadzaljubljenida bistebiste pisalipisali poezijupoeziju moralimorali steste bitibiti nekadnekad zaljubljenida biste pisalibiste pisali poezijupisali poeziju moralipoeziju morali stemorali ste bitiste biti nekadbiti nekad zaljubljenida biste pisali poezijubiste pisali poeziju moralipisali poeziju morali stepoeziju morali ste bitimorali ste biti nekadste biti nekad zaljubljenida biste pisali poeziju moralibiste pisali poeziju morali stepisali poeziju morali ste bitipoeziju morali ste biti nekadmorali ste biti nekad zaljubljeni

Nije neophodno da budete bogati i poznati kako biste bili srećni. Dovoljno je da ste bogati. -Alan Alda
nije-neophodno-da-budete-bogati-i-poznati-kako-biste-bili-sre-dovoljno-da-ste-bogati
Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Ne trebate biti Dalaj Lama da biste mogli ljudima reći da će im se život izmeniti. -Džon Kliz
ne-trebate-biti-dalaj-lama-da-biste-mogli-ljudima-rei-da-e-im-se-ivot-izmeniti
Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu. -Vudi Alen
moete-doiveti-stotu-ako-biste-batalili-sve-zbog-ega-biste-hteli-da-doivite-stotu
Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete? -Sun Cu
biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete