Da biste vladali nad nekim čovjekom, držite ga u strahu.


da-biste-vladali-nad-nekim-ovjekom-drite-ga-u-strahu
paulo koeljodabistevladalinadnekimčovjekomdržitegastrahuda bistebiste vladalivladali nadnad nekimnekim čovjekomdržite gaga uu strahuda biste vladalibiste vladali nadvladali nad nekimnad nekim čovjekomdržite ga uga u strahuda biste vladali nadbiste vladali nad nekimvladali nad nekim čovjekomdržite ga u strahuda biste vladali nad nekimbiste vladali nad nekim čovjekom

Verujem da se sve događa s razlogom! Ljudi se menjaju, da biste naučili da ih pustite. Stvari ne idu kako treba, da biste znali da procenite kada ste u pravu. Verujete u laži, da biste na kraju naučili da ne verujete nikome osim sebi. Ponekad, dobre stvari propadaju, tako da možete očekivati da će više dobrih stvari pasti i na vas.Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima.Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama.