Da budeš svoj u svetu koji konstantno pokušava da od tebe napravi nešto drugo je veliko postgnuće.


da-bude-svoj-u-svetu-koji-konstantno-pokuava-da-od-tebe-napravi-neto-drugo-veliko-postgnue
ralf voldo emersondabudesvojsvetukojikonstantnopokuavadaodtebenapravinetodrugovelikopostgnućeda budešbudeš svojsvoj uu svetusvetu kojikoji konstantnokonstantno pokušavapokušava dada odod tebetebe napravinapravi neštonešto drugodrugo jeje velikoveliko postgnućeda budeš svojbudeš svoj usvoj u svetuu svetu kojisvetu koji konstantnokoji konstantno pokušavakonstantno pokušava dapokušava da odda od tebeod tebe napravitebe napravi neštonapravi nešto drugonešto drugo jedrugo je velikoje veliko postgnućeda budeš svoj ubudeš svoj u svetusvoj u svetu kojiu svetu koji konstantnosvetu koji konstantno pokušavakoji konstantno pokušava dakonstantno pokušava da odpokušava da od tebeda od tebe napraviod tebe napravi neštotebe napravi nešto drugonapravi nešto drugo jenešto drugo je velikodrugo je veliko postgnućeda budeš svoj u svetubudeš svoj u svetu kojisvoj u svetu koji konstantnou svetu koji konstantno pokušavasvetu koji konstantno pokušava dakoji konstantno pokušava da odkonstantno pokušava da od tebepokušava da od tebe napravida od tebe napravi neštood tebe napravi nešto drugotebe napravi nešto drugo jenapravi nešto drugo je velikonešto drugo je veliko postgnuće

Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
I svaki put kad budeš komadić sebe dao i svoje snove svetu po vetrovima slao, ličiće jutro na tebe više nego na druge. -Miroslav Mika Antić
i-svaki-put-kad-bude-komadi-sebe-dao-i-svoje-snove-svetu-po-vetrovima-slao-liie-jutro-na-tebe-vie-nego-na-druge
U politici, ako hoćeš da se nešto kaže, pitaj muškarca. Ako hoćeš da se nešto napravi, pitaj ženu. -Margaret Tačer
u-politici-ako-hoe-da-se-neto-kae-pitaj-mukarca-ako-hoe-da-se-neto-napravi-pitaj-enu
Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti. -Hegel
ni-veliko-na-svetu-nije-postignuto-bez-strasti