Da je maćeha dobra, u bašti bi se sejala.


da-eha-dobra-u-bati-bi-se-sejala
srpske poslovicedamaćehadobrabatibisesejalada jeje maćehamaćeha dobrau baštibašti bibi sese sejalada je maćehaje maćeha dobrau bašti bibašti bi sebi se sejalada je maćeha dobrau bašti bi sebašti bi se sejalau bašti bi se sejala

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Majka visoko zamahuje, ali bolno ne udara; maćeha nisko zamahuje, ali bolno udara! -Ruske poslovice
majka-visoko-zamahuje-ali-bolno-ne-udara-eha-nisko-zamahuje-ali-bolno-udara