Šta da kažem čoveku koji me samara dok ga ljubim u licei koji ljubi moja stopala dok ga ja samaram.


da-kaem-oveku-koji-me-samara-dok-ga-ljubim-u-licei-koji-ljubi-moja-stopala-dok-ga-ja-samaram
halil džubranŠtadakažemčovekukojimesamaradokgaljubimliceiljubimojastopalajasamaramŠta dada kažemkažem čovekučoveku kojikoji meme samarasamara dokdok gaga ljubimljubim uu liceilicei kojikoji ljubiljubi mojamoja stopalastopala dokdok gaga jaja samaramŠta da kažemda kažem čovekukažem čoveku kojičoveku koji mekoji me samarame samara doksamara dok gadok ga ljubimga ljubim uljubim u liceiu licei kojilicei koji ljubikoji ljubi mojaljubi moja stopalamoja stopala dokstopala dok gadok ga jaga ja samaramŠta da kažem čovekuda kažem čoveku kojikažem čoveku koji mečoveku koji me samarakoji me samara dokme samara dok gasamara dok ga ljubimdok ga ljubim uga ljubim u liceiljubim u licei kojiu licei koji ljubilicei koji ljubi mojakoji ljubi moja stopalaljubi moja stopala dokmoja stopala dok gastopala dok ga jadok ga ja samaramŠta da kažem čoveku kojida kažem čoveku koji mekažem čoveku koji me samaračoveku koji me samara dokkoji me samara dok game samara dok ga ljubimsamara dok ga ljubim udok ga ljubim u liceiga ljubim u licei kojiljubim u licei koji ljubiu licei koji ljubi mojalicei koji ljubi moja stopalakoji ljubi moja stopala dokljubi moja stopala dok gamoja stopala dok ga jastopala dok ga ja samaram

Svaki čovek koji može bezbedno da vozi dok ljubi lepu devojku, jednostavno ne poklanja poljubcu pažnju koju zaslužuje. -Albert Ajnštajn
svaki-ovek-koji-moe-bezbedno-da-vozi-dok-ljubi-lepu-devojku-jednostavno-ne-poklanja-poljubcu-panju-koju-zasluuje
Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu
O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane! -Nikolaj Velimirović
o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli