Da li je on mrtav ili živ, fa li je svjestan ili nesvjestan, za mene je to postalo nevažno… jer je on već iščezao. I baš u tom trenutku kada je zvuk muzike pljusnuo u more, ona ga je tek otkrila, tek pronašla.


da-li-on-mrtav-ili-iv-fa-li-svjestan-ili-nesvjestan-za-mene-to-postalo-nevano-jer-on-ve-iezao-i-ba-u-tom-trenutku-kada-zvuk-muzike-pljusnuo-u
marguerite durasdalionmrtaviliživfasvjestannesvjestanzamenetopostalonevažno…jervećičezaobatomtrenutkukadazvukmuzikepljusnuomoreonagatekotkrilapronalada lili jeje onon mrtavmrtav iliili živfa lili jeje svjestansvjestan iliili nesvjestanza menemene jepostalo nevažno…nevažno… jerjer jeje onon većveć iščezaoi bašbaš uu tomtom trenutkutrenutku kadakada jeje zvukzvuk muzikemuzike pljusnuopljusnuo uu moreona gaga jeje tektek otkrilatek pronašlada li jeli je onje on mrtavon mrtav ilimrtav ili živfa li jeli je svjestanje svjestan ilisvjestan ili nesvjestanza mene jeje to postalopostalo nevažno… jernevažno… jer jejer je onje on većon već iščezaoi baš ubaš u tomu tom trenutkutom trenutku kadatrenutku kada jekada je zvukje zvuk muzikezvuk muzike pljusnuomuzike pljusnuo upljusnuo u moreona ga jega je tekje tek otkrila

Smrt i život su jedno, a univerzum je njihova večna rekombinacija. U takvom univerzumu biti živ ili mrtav zapravo je isto. -Borislav Pekić
smrt-i-ivot-su-jedno-a-univerzum-njihova-vena-rekombinacija-u-takvom-univerzumu-biti-iv-ili-mrtav-zapravo-isto
U glavi pijanog čoveka vrti se tek posle dve ili tri čašice, a u glavi sujetnog vrti se već posle prvog laskanja. -Mahatma Gandi
u-glavi-pijanog-oveka-vrti-se-tek-posle-dve-ili-tri-aice-a-u-glavi-sujetnog-vrti-se-ve-posle-prvog-laskanja
Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao prije pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-prije-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
Ukoliko danas podučavaš onome čemu si podučavao pre pet godina, onda ili je to polje mrtvo ili si ti mrtav. -Noam Čomski
ukoliko-danas-poduava-onome-emu-poduavao-pre-pet-godina-onda-ili-to-polje-mrtvo-ili-ti-mrtav
Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. -Paulo Koeljo
muzika-nije-samo-neto-to-nas-tei-ili-zabavlja-ve-mnogo-vie-od-toga-jedna-ideologija-ljude-moete-prepoznati-po-vrsti-muzike-koju-sluaju