Da muškarac odista voli postojano samo jednu ženu, potrebna je mašta koja ide u priviđenje i prelazi u ludilo.


da-mukarac-odista-voli-postojano-samo-jednu-enu-potrebna-koja-ide-u-privienje-i-prelazi-u-ludilo
jovan dučićdamukaracodistavolipostojanosamojednuženupotrebnamatakojaidepriviđenjeprelaziludiloda muškaracmuškarac odistaodista volivoli postojanopostojano samosamo jednujednu ženupotrebna jeje maštamašta kojakoja ideide uu priviđenjepriviđenje ii prelaziprelazi uu ludiloda muškarac odistamuškarac odista voliodista voli postojanovoli postojano samopostojano samo jednusamo jednu ženupotrebna je maštaje mašta kojamašta koja idekoja ide uide u priviđenjeu priviđenje ipriviđenje i prelazii prelazi uprelazi u ludiloda muškarac odista volimuškarac odista voli postojanoodista voli postojano samovoli postojano samo jednupostojano samo jednu ženupotrebna je mašta kojaje mašta koja idemašta koja ide ukoja ide u priviđenjeide u priviđenje iu priviđenje i prelazipriviđenje i prelazi ui prelazi u ludiloda muškarac odista voli postojanomuškarac odista voli postojano samoodista voli postojano samo jednuvoli postojano samo jednu ženupotrebna je mašta koja ideje mašta koja ide umašta koja ide u priviđenjekoja ide u priviđenje iide u priviđenje i prelaziu priviđenje i prelazi upriviđenje i prelazi u ludilo

Voleo sam te, onako kako muškarac voli ženu koju ne dodiruje,samo joj piše i čuva nekoliko njenih fotografija. -Čarls Bukovski
voleo-sam-te-onako-kako-mukarac-voli-enu-koju-ne-dodirujesamo-joj-pie-i-uva-nekoliko-njenih-fotografija
Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju. -Onore de Balzak
apsurdno-rei-da-mukarac-ne-moe-voljeti-samo-jednu-enu-kao-sto-apsurdno-rei-da-muziar-treba-vie-violina-da-bi-svirao-istu-melodiju
Ako nekoga voliš, voli ga polako, sve što ide brzo, ide naopako. Ljubav koja brzo plane, brzo se i gasi, ljubav koja tiho teče vječno život krasi. -Ljubavne poslovice
ako-nekoga-voli-voli-ga-polako-sve-to-ide-brzo-ide-naopako-ljubav-koja-brzo-plane-brzo-se-i-gasi-ljubav-koja-tiho-tee-vjeno-ivot-krasi
Niko o ženama ne misli gore nego baš muškarac koji već neku ženu bezumno voli. -Jovan Dučić
niko-o-enama-ne-misli-gore-nego-ba-mukarac-koji-ve-neku-enu-bezumno-voli
Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se smije, ali samo u sve žene. -Đakomo Kazanova
najvea-greka-svakog-mukarca-ako-se-zaljubi-u-jednu-enu-zaljubiti-se-smije-ali-samo-u-sve-ene
Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene. -Oskar Vajld
ko-trai-jednu-dobru-pametnu-i-lepu-enu-ne-trai-jednu-ve-tri-ene