Da… Napravila sam puno gresaka, ali zivot ne dolazi sa uputstvom za upotrebu… ;)


da-napravila-sam-puno-gresaka-ali-zivot-ne-dolazi-uputstvom-za-upotrebu
da…napravilasampunogresakaalizivotnedolaziuputstvomzaupotrebu…da… napravilanapravila samsam punopuno gresakaali zivotzivot nene dolazidolazi sasa uputstvomuputstvom zaza upotrebu…da… napravila samnapravila sam punosam puno gresakaali zivot nezivot ne dolazine dolazi sadolazi sa uputstvomsa uputstvom zauputstvom za upotrebu…da… napravila sam punonapravila sam puno gresakaali zivot ne dolazizivot ne dolazi sane dolazi sa uputstvomdolazi sa uputstvom zasa uputstvom za upotrebu…da… napravila sam puno gresakaali zivot ne dolazi sazivot ne dolazi sa uputstvomne dolazi sa uputstvom zadolazi sa uputstvom za upotrebu…

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...
ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota
Onaj ko puno zapitkuje će i puno naučiti, a samim tim i puno steći. -Fransis Bejkon
onaj-ko-puno-zapitkuje-e-i-puno-nauiti-a-samim-tim-i-puno-stei
zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu
Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!
ako-ti-kazu-da-zivot-bedanne-veruj-zivot-jedan