Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.


da-nisam-naao-tebe-bio-bih-ljut-na-ivot-pa-ne-bih-imao-kao-sada-ali-ne-bih-znao-srea-ne-bi-ti-bilo-lake-ali-bi-meni-bilo-tee-i-to-pravo-nikad-te
meša selimovićdanisamnaaotebebiobihljutnaživotpaneimaonitakaosadaaliznaotasrećanebitibilolakemenitežetopravonikadtevienećuostavitisamusvetosedesidesićenamzajednoda nisamnisam našaonašao tebebio bihbih ljutljut nana životpa nene bihbih imaoimao ništakao nini sadaali nene bihbih znaoznao štaje srećane bibi titi bilobilo lakšeali bibi menimeni bilobilo težeje pravonikad tete viševiše nećuneću ostavitiostaviti samusve štošto sese desidesiće namnam sese zajednoda nisam našaonisam našao tebebio bih ljutbih ljut naljut na životpa ne bihne bih imaobih imao ništakao ni sadaali ne bihne bih znaobih znao štaznao šta ješta je srećane bi tibi ti biloti bilo lakšeali bi menibi meni bilomeni bilo težei to jenikad te višete više nećuviše neću ostavitineću ostaviti samusve što sešto se desidesiće nam senam se zajedno

Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo. -Frenk Sinatra
voleo-bih-da-me-pamte-kao-mukarca-koji-imao-lep-ivot-oveka-koji-imao-dobre-prijatelje-finu-porodicu-i-mislim-da-ne-bih-traio-vie-od-toga-zapravo
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju
Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i