Da sam ledenica tacno bih znao na ciju glavu da padnem… xD


da-sam-ledenica-tacno-bih-znao-na-ciju-glavu-da-padnem-xd
dasamledenicatacnobihznaonacijuglavudapadnem…xdda samsam ledenicaledenica tacnotacno bihbih znaoznao nana cijuciju glavuglavu dada padnem…padnem… xdda sam ledenicasam ledenica tacnoledenica tacno bihtacno bih znaobih znao naznao na cijuna ciju glavuciju glavu daglavu da padnem…da padnem… xdda sam ledenica tacnosam ledenica tacno bihledenica tacno bih znaotacno bih znao nabih znao na cijuznao na ciju glavuna ciju glavu daciju glavu da padnem…glavu da padnem… xdda sam ledenica tacno bihsam ledenica tacno bih znaoledenica tacno bih znao natacno bih znao na cijubih znao na ciju glavuznao na ciju glavu dana ciju glavu da padnem…ciju glavu da padnem… xd

Ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da joj praštam, to bi hteo da joj radim lično. -Đorđe Balašević
ja-bih-znao-da-volim-ja-bih-znao-s-njom-da-tam-da-uvam-da-ljubim-da-em-da-joj-pratam-to-bi-hteo-da-joj-radim-lino
Da imam pravo na jos jednu zelju na onu koju zovu poslednju po prvi put ja znao bih sta zelim ja zeleo bih, zeleo bih nju
da-imam-pravo-na-jos-jednu-zelju-na-onu-koju-zovu-poslednju-po-prvi-put-ja-znao-bih-sta-zelim-ja-zeleo-bih-zeleo-bih-nju