Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)


da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
dasamserodiokaoženasigurnobihpostaoprostitutkabudućidamukaracstalnožudiozaženama…da samsam sese rodiorodio kaokao ženasigurno bihbih postaopostao prostitutkabudući dada samsam sese rodiorodio kaokao muškaracstalno samsam žudiožudio zaza ženama…da sam sesam se rodiose rodio kaorodio kao ženasigurno bih postaobih postao prostitutkabudući da samda sam sesam se rodiose rodio kaorodio kao muškaracstalno sam žudiosam žudio zažudio za ženama…da sam se rodiosam se rodio kaose rodio kao ženasigurno bih postao prostitutkabudući da sam seda sam se rodiosam se rodio kaose rodio kao muškaracstalno sam žudio zasam žudio za ženama…da sam se rodio kaosam se rodio kao ženabudući da sam se rodioda sam se rodio kaosam se rodio kao muškaracstalno sam žudio za ženama…

Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga.Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Da sam drukčiji, da život nosim kao tegobu, da sam ogorčen, počeo bih da se gubim, da pijem, da mrzim, postao bih nezadovoljnik koji se okreće protiv cijelog svijeta. A ne mogu to. Usprkos svemu, živim kao i drugi ljudi, koji su bez moga biljega, veseo i tužan zbog običnih stvari, veseo zbog dobrih ljudi koji su pomalo zli, tužan zbog zlih ljudi koji su rijetko dobri.Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.