Da se pomirim sa bivsom? A ne jede Miljan govna vise dva puta, ne ne!


da-se-pomirim-bivsom-a-ne-jede-miljan-govna-vise-dva-puta-ne-ne
dasepomirimbivsomnejedemiljangovnavisedvaputaneda sese pomirimpomirim sasa bivsomne jedejede miljanmiljan govnagovna visevise dvadva putane neda se pomirimse pomirim sapomirim sa bivsoma ne jedene jede miljanjede miljan govnamiljan govna visegovna vise dvavise dva putada se pomirim sase pomirim sa bivsoma ne jede miljanne jede miljan govnajede miljan govna visemiljan govna vise dvagovna vise dva putada se pomirim sa bivsoma ne jede miljan govnane jede miljan govna visejede miljan govna vise dvamiljan govna vise dva puta

Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
ej kolko sam puta otvorila fizider vise puta nego sto sam otvorila knjigu
ej-kolko-sam-puta-otvorila-fizider-vise-puta-nego-sto-sam-otvorila-knjigu
Gostima se dva puta veselimo; Kad dolaze i kad odlaze! -Ruske poslovice
gostima-se-dva-puta-veselimo-kad-dolaze-i-kad-odlaze