Da se reči kupuju, manje bi se govorile.


da-se-rei-kupuju-manje-bi-se-govorile
srpske poslovicedaserečikupujumanjebigovorileda sese rečireči kupujumanje bibi sese govorileda se rečise reči kupujumanje bi sebi se govorileda se reči kupujumanje bi se govorile

Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude.Što si manje verovao u život, to si manje mogao izgubiti.Nije se udala, udali su je. Nekoliko dana prije moga dolaska. Da sam manje spavao, da sam i noću putovao, da je bilo manje umora, da su bile manje ravnice i niža brda koja je trebalo pregaziti, došao bih na vrijeme, ona se ne bi udala, a ja možda ne bih otišao iz sela.Što više slasti, to je manje slatko; što više gorčine, to je manje gorko.Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.