Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.


da-su-ene-odluivale-o-nekim-stvarima-svet-bi-izgledao-lepi-moda-bi-bilo-malo-upanja-za-kosu-ogovaranja-i-drugih-stvari-ali-definitivno-ne-bi-bilo
Đorđe balaševićdasuženeodlučivalenekimstvarimasvetbiizgledaolepimoždabilomaločupanjazakosuogovaranjadrugihstvarialidefinitivnoneovolikokrvizlakolikosmomimukarciposejalida susu ženežene odlučivaleodlučivale oo nekimnekim stvarimasvet bibi izgledaoizgledao lepšimožda bibi bilobilo malomalo čupanjačupanja zaza kosuogovaranja ii drugihdrugih stvariali definitivnodefinitivno nene bibi bilobilo ovolikoovoliko krvikrvi ii zlazla kolikokoliko smosmo mimi muškarcimuškarci posejalida su ženesu žene odlučivaležene odlučivale oodlučivale o nekimo nekim stvarimasvet bi izgledaobi izgledao lepšimožda bi bilobi bilo malobilo malo čupanjamalo čupanja začupanja za kosuogovaranja i drugihi drugih stvariali definitivno nedefinitivno ne bine bi bilobi bilo ovolikobilo ovoliko krviovoliko krvi ikrvi i zlai zla kolikozla koliko smokoliko smo mismo mi muškarcimi muškarci posejali

Možda je u početku bilo i drugih motiva, ali danas je glavni strah. Od straha su ljudi zli, surovi i podli, od straha su darežljivi, čak i dobri. -Ivo Andric
moda-u-poetku-bilo-i-drugih-motiva-ali-danas-glavni-strah-od-straha-su-ljudi-zli-surovi-i-podli-od-straha-su-dareljivi-ak-i-dobri
Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)
bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti. -Ivo Andrić
toliko-bilo-u-ivotu-stvari-kojih-smo-se-bojali-a-nije-trebalo-trebalo-iveti
Toliko je u životu bilo stvari kojih smo se bojali. A nije trebalo. Trebalo je živeti. -Ivo Andrić
toliko-u-ivotu-bilo-stvari-kojih-smo-se-bojali-a-nije-trebalo-trebalo-iveti