Da su Nirnberški zakoni primenjivani, svaki posleratni Američki predsednik bi bio obešen.


da-su-nirnberki-zakoni-primenjivani-svaki-posleratni-ameriki-predsednik-bi-bio-obe
noam Čomskidasunirnberkizakoniprimenjivanisvakiposleratniameričkipredsednikbibioobeenda susu nirnberškinirnberški zakonizakoni primenjivanisvaki posleratniposleratni američkiamerički predsednikpredsednik bibi biobio obešenda su nirnberškisu nirnberški zakoninirnberški zakoni primenjivanisvaki posleratni američkiposleratni američki predsednikamerički predsednik bipredsednik bi biobi bio obešenda su nirnberški zakonisu nirnberški zakoni primenjivanisvaki posleratni američki predsednikposleratni američki predsednik biamerički predsednik bi biopredsednik bi bio obešenda su nirnberški zakoni primenjivanisvaki posleratni američki predsednik biposleratni američki predsednik bi bioamerički predsednik bi bio obešen

Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj
kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen. -Noam Čomski
kada-bi-se-nirnberki-zakoni-primijenili-tada-bi-svaki-ameriki-predsjednik-nakon-drugog-svjetskog-rata-trebao-biti-obje
Američki majmun, kada bi se opio od rakije, više nikada je ne bi ni pipnuo, što ga čini znatno mudrijim od većine ljudi. -Čarls Darvin
ameriki-majmun-kada-bi-se-opio-od-rakije-vie-nikada-ne-bi-pipnuo-to-ga-ini-znatno-mudrijim-od-veine-ljudi
Da li si ikad bio povređen i svaki put kada rana počne da zarasta ti se iznova i iznova povređuješ? -Roza Parks
da-li-ikad-bio-povre-i-svaki-put-kada-rana-pone-da-zarasta-ti-se-iznova-i-iznova-povreuje
Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak. -Dvajt Ajzenhauer
svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak