... da sve to ima i nekoh dobroh strana... Samo još nisam otkrio ni jednu...


da-sve-to-ima-i-nekoh-dobroh-strana-samo-jo-nisam-otkrio-jednu
Đorđe balaševićdasvetoimanekohdobrohstranasamojonisamotkriojednudada sveima ii nekohnekoh dobrohdobroh stranastrana samosamo jošjoš nisamnisam otkriootkrio nini jednuda svesve to imaima i nekohi nekoh dobrohnekoh dobroh stranadobroh strana samostrana samo jošsamo još nisamjoš nisam otkrionisam otkrio niotkrio ni jednuda sve to imasve to ima iima i nekoh dobrohi nekoh dobroh strananekoh dobroh strana samodobroh strana samo jošstrana samo još nisamsamo još nisam otkriojoš nisam otkrio ninisam otkrio ni jednuda sve to imada sve to ima isve to ima i nekohima i nekoh dobroh stranai nekoh dobroh strana samonekoh dobroh strana samo jošdobroh strana samo još nisamstrana samo još nisam otkriosamo još nisam otkrio nijoš nisam otkrio ni jednu

Ipak nisam pobeđen sve dok ne priznam poraz, a ja ga još ne priznajem. -Momo Kapor
ipak-nisam-pobe-sve-dok-ne-priznam-poraz-a-ja-ga-jo-ne-priznajem
Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene. -Kobi Brajant
ono-to-ljudi-vide-terenu-nisam-ja-ve-druga-strana-mene
Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)
da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
Ne morate spaljivati knjige da biste uništili jednu kulturu. Samo naterajte ljude da prestanu da ih čitaju. -Rej Bredberi
ne-morate-spaljivati-knjige-da-biste-unitili-jednu-kulturu-samo-naterajte-ljude-da-prestanu-da-ih-itaju