Da, to je Evropa, od Atlantika do Urala, to je Evropa, to je cela Evropa, to će odrediti sudbinu sveta.


da-to-evropa-od-atlantika-do-urala-to-evropa-to-evropa-to-e-odrediti-sudbinu-sveta
Šarl de goldatoevropaodatlantikadouralaćeodreditisudbinusvetaje evropaod atlantikaatlantika dodo uralaje evropacela evropaće odreditiodrediti sudbinusudbinu svetaod atlantika doatlantika do uralaje cela evropaće odrediti sudbinuodrediti sudbinu svetaod atlantika do uralaće odrediti sudbinu sveta

Evropa je kreirana na istoriji, a Amerika na filozofiji. -Margaret Tačer
evropa-kreirana-na-istoriji-a-amerika-na-filozofiji
pitam se zasto je moralo tako?koga da krivim zivot,sudbinu, nekog treceg ili boga?kad bolje razmislim svi su krivi zivot sto je surov,sudbinu sto je tako ...
pitam-se-zasto-moralo-takokoga-da-krivim-zivotsudbinu-nekog-treceg-ili-bogakad-bolje-razmislim-svi-su-krivi-zivot-sto-surovsudbinu-sto-tako
Na kraju krajeva, morali bismo odrediti Sunce kao centar Univerzuma. -Nikola Kopernik
na-kraju-krajeva-morali-bismo-odrediti-sunce-kao-centar-univerzuma
Sve je skupo; samo patnja sveta je jeftina; patnja sveta je besplatna. -Viktor Igo
sve-skupo-samo-patnja-sveta-jeftina-patnja-sveta-besplatna