Da je ćutanje snaga, a govorenje slabost, vidi se po tome što starci i djeca vole pričati.


da-utanje-snaga-a-govorenje-slabost-vidi-se-po-tome-to-starci-i-djeca-vole-priati
ivo andricdaćutanjesnagagovorenjeslabostvidisepotometostarcidjecavolepričatida jeje ćutanjećutanje snagagovorenje slabostvidi sese popo tometome štošto starcistarci ii djecadjeca volevole pričatida je ćutanjeje ćutanje snagaa govorenje slabostvidi se pose po tomepo tome štotome što starcišto starci istarci i djecai djeca voledjeca vole pričatida je ćutanje snagavidi se po tomese po tome štopo tome što starcitome što starci išto starci i djecastarci i djeca volei djeca vole pričatividi se po tome štose po tome što starcipo tome što starci itome što starci i djecašto starci i djeca volestarci i djeca vole pričati

Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti. -Ava Gardner
ne-razumem-ljude-koji-vole-raditi-i-priati-o-tome-kao-da-to-neka-vrsta-proklete-nosti
Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu. -Majkl Džordan
moj-stav-da-ako-me-gurne-neemu-za-misli-da-slabost-ja-u-oekivanu-slabost-da-pretvorim-u-snagu
Moje ćutanje ne znači da ja ne znam šta ljudi govore iza mojih leđa. Moje ćutanje je samo znak da oni ne zaslužuju moj komentar. -Žarko Laušević
moje-utanje-ne-znai-da-ja-ne-znam-ljudi-govore-iza-mojih-a-moje-utanje-samo-znak-da-oni-ne-zasluuju-moj-komentar
Mladost prezire posledice, i u tome je njena snaga. -Martin Kesel
mladost-prezire-posledice-i-u-tome-njena-snaga
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se