Da je voda dobra, ne bi u njoj kreketale žabe, nego ljudi.


da-voda-dobra-ne-bi-u-njoj-kreketale-abe-nego-ljudi
stevan sremacdavodadobranebinjojkreketaležabenegoljudida jeje vodavoda dobrane bibi uu njojnjoj kreketalekreketale žabenego ljudida je vodaje voda dobrane bi ubi u njoju njoj kreketalenjoj kreketale žabeda je voda dobrane bi u njojbi u njoj kreketaleu njoj kreketale žabene bi u njoj kreketalebi u njoj kreketale žabe

Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Ne teče to reka, već voda! Ne prolazi vreme , nego mi!! -Ivo Andrić
ne-tee-to-reka-ve-voda-ne-prolazi-vreme-nego-mi
Mala mudrost je kao voda u čaši : jasna, transparentna, čista. Velika mudrost je kao voda u moru : tamna, tajanstvena, neprobojna. -Rabindranat Tagor
mala-mudrost-kao-voda-u-ai-jasna-transparentna-ista-velika-mudrost-kao-voda-u-moru-tamna-tajanstvena-neprobojna