Da zivis dugo kao Krkobabic, da se zaljubis kao Mrkonjic, da imas para kao Miskovic i da te ne uhvati Vucic ! Srecan Bozic, Vaistinu se rodi !!


da-zivis-dugo-kao-krkobabic-da-se-zaljubis-kao-mrkonjic-da-imas-para-kao-miskovic-i-da-te-ne-uhvati-vucic-srecan-bozic-vaistinu-se-rodi
dazivisdugokaokrkobabicdasezaljubismrkonjicimasparamiskovicteneuhvativucicsrecanbozicvaistinurodida ziviszivis dugodugo kaokao krkobabicda sese zaljubiszaljubis kaokao mrkonjicda imasimas parapara kaokao miskovicmiskovic ii dada tete nene uhvatiuhvati vucicvucicsrecansrecan bozicvaistinu sese rodirodida zivis dugozivis dugo kaodugo kao krkobabicda se zaljubisse zaljubis kaozaljubis kao mrkonjicda imas paraimas para kaopara kao miskovickao miskovic imiskovic i dai da teda te nete ne uhvatine uhvati vucicuhvati vucicsrecan bozicvaistinu se rodise rodida zivis dugo kaozivis dugo kao krkobabicda se zaljubis kaose zaljubis kao mrkonjicda imas para kaoimas para kao miskovicpara kao miskovic ikao miskovic i damiskovic i da tei da te neda te ne uhvatite ne uhvati vucicne uhvati vucicvaistinu se rodida zivis dugo kao krkobabicda se zaljubis kao mrkonjicda imas para kao miskovicimas para kao miskovic ipara kao miskovic i dakao miskovic i da temiskovic i da te nei da te ne uhvatida te ne uhvati vucicte ne uhvati vucic

Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean
-Zaštiti je kao kćerku, voli je kao ženu i poštuj kao majku.
zatiti-kao-kerku-voli-kao-enu-i-potuj-kao-majku