Da je zivot toliko dobar ne bi se radjali placuci…


da-zivot-toliko-dobar-ne-bi-se-radjali-placuci
dazivottolikodobarnebiseradjaliplacuci…da jeje zivotzivot tolikotoliko dobardobar nene bibi sese radjaliradjali placuci…da je zivotje zivot tolikozivot toliko dobartoliko dobar nedobar ne bine bi sebi se radjalise radjali placuci…da je zivot tolikoje zivot toliko dobarzivot toliko dobar netoliko dobar ne bidobar ne bi sene bi se radjalibi se radjali placuci…da je zivot toliko dobarje zivot toliko dobar nezivot toliko dobar ne bitoliko dobar ne bi sedobar ne bi se radjaline bi se radjali placuci…

Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar. -Danske poslovice
ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar
zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu
Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!
ako-ti-kazu-da-zivot-bedanne-veruj-zivot-jedan
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺
ona-nadji-zivot-on-ti-moj-zivot
Dosao sin kuci placuci.Pita njega keva : Sta je sine , opet Dea , a?
dosao-sin-kuci-placucipita-njega-keva-sta-sine-opet-dea-a