Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje.


dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje
orhan pamukdaćebogdanaučimokakojednogadanasvoježivotebezstrahaprepričavamokaosvojedaće bogbog dada naučimonaučimo ii kakokako dada jednogajednoga danadana svojesvoje životeživote bezbez strahastraha prepričavamoprepričavamo kaokao svojedaće bog dabog da naučimoda naučimo inaučimo i kakoi kako dakako da jednogada jednoga danajednoga dana svojedana svoje životesvoje živote bezživote bez strahabez straha prepričavamostraha prepričavamo kaoprepričavamo kao svojedaće bog da naučimobog da naučimo ida naučimo i kakonaučimo i kako dai kako da jednogakako da jednoga danada jednoga dana svojejednoga dana svoje životedana svoje živote bezsvoje živote bez strahaživote bez straha prepričavamobez straha prepričavamo kaostraha prepričavamo kao svojedaće bog da naučimo ibog da naučimo i kakoda naučimo i kako danaučimo i kako da jednogai kako da jednoga danakako da jednoga dana svojeda jednoga dana svoje životejednoga dana svoje živote bezdana svoje živote bez strahasvoje živote bez straha prepričavamoživote bez straha prepričavamo kaobez straha prepričavamo kao svoje

Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život. -Meša Selimović
ivi-ne-znaju-pouite-me-mrtvi-kako-se-moe-umrijeti-bez-straha-ili-bar-bez-uasa-jer-smrt-besmisao-kao-i-ivot
Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve. -Jovan Dučić
srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
Daće Bog da se zaljubiš u lažni profil na fejsu! :D
dae-bog-da-se-zaljubi-u-profil-na-fejsu-d