Daj mu vlast u ruke, pa da vidiš ko je i šta je.


daj-mu-vlast-u-ruke-pa-da-vidi-ko-i
narodne poslovicedajmuvlastrukepadavidikotadaj mumu vlastvlast uu rukepa dada vidišvidiš koko jedaj mu vlastmu vlast uvlast u rukepa da vidišda vidiš kovidiš ko jeko je idaj mu vlast umu vlast u rukepa da vidiš koda vidiš ko jevidiš ko je iko je i štaje i šta jedaj mu vlast u rukepa da vidiš ko jeda vidiš ko je ividiš ko je i štako je i šta je

Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...
nekad-najbolje-dii-ruke-od-nekih-osoba-kada-bolje-pogleda-vidi-ko-zaista-zasluio-da-bude-u-tvom-ivotu-na-neke-stvari-stavi
Nekim ljudima je uzalud pružati ruke.Oni ni sa svojima ne znaju šta će…
nekim-ljudima-uzalud-pruati-rukeoni-svojima-ne-znaju-e
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim
Daj se spusti, krave ne lete O.o
daj-se-spusti-krave-ne-lete-oo
Daj srcu na volju, pa će te odvesti u nevolju. -Ruske poslovice
daj-srcu-na-volju-pa-e-te-odvesti-u-nevolju