Daj svakom danu šansu da bude najlepši u tvom životu.


daj-svakom-danu-ansu-da-bude-najlepi-u-tvom-ivotu
mark tvendajsvakomdanuansudabudenajlepitvomživotudaj svakomsvakom danudanu šansušansu dada budebude najlepšinajlepši uu tvomtvom životudaj svakom danusvakom danu šansudanu šansu dašansu da budeda bude najlepšibude najlepši unajlepši u tvomu tvom životudaj svakom danu šansusvakom danu šansu dadanu šansu da budešansu da bude najlepšida bude najlepši ubude najlepši u tvomnajlepši u tvom životudaj svakom danu šansu dasvakom danu šansu da budedanu šansu da bude najlepšišansu da bude najlepši uda bude najlepši u tvombude najlepši u tvom životu

Blago svakom ko ima nekog u svakom danu, na telepatskim dužinama, prkoseći daljinama!
blago-svakom-ko-ima-nekog-u-svakom-danu-na-telepatskim-inama-prkosei-daljinama
Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...
nekad-najbolje-dii-ruke-od-nekih-osoba-kada-bolje-pogleda-vidi-ko-zaista-zasluio-da-bude-u-tvom-ivotu-na-neke-stvari-stavi
Ne dobijamo šansu da uradimo puno stvari, i svaka bi trebalo da bude stvarno sjajna.  Zato što je ovo naš život. -Stiv Džobs
ne-dobijamo-ansu-da-uradimo-puno-stvari-i-svaka-bi-trebalo-da-bude-stvarno-sjajna-zato-to-ovo-na-ivot
U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, nego gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-nego-gledati-pozori-komad-u-ivotu
U svakom slučaju, bolje je gledati život u pozorišnom komadu, neko gledati pozorišni komad u životu. -Branislav Nušić
u-svakom-sluaju-bolje-gledati-ivot-u-pozorinom-komadu-neko-gledati-pozori-komad-u-ivotu