Dajte mi dete na osam godina i ono će biti večiti boljševik.


dajte-mi-dete-na-osam-godina-i-ono-e-biti-veiti-boljevik
vladimir lenjindajtemidetenaosamgodinaonoćebitivečitiboljevikdajte mimi detedete nana osamosam godinagodina ii onoono ćeće bitibiti večitivečiti boljševikdajte mi detemi dete nadete na osamna osam godinaosam godina igodina i onoi ono ćeono će bitiće biti večitibiti večiti boljševikdajte mi dete nami dete na osamdete na osam godinana osam godina iosam godina i onogodina i ono ćei ono će bitiono će biti večitiće biti večiti boljševikdajte mi dete na osammi dete na osam godinadete na osam godina ina osam godina i onoosam godina i ono ćegodina i ono će bitii ono će biti večitiono će biti večiti boljševik

Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac!Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika.Dajte mi četiri godine da učim decu i seme koje tada posejem nikada neće biti iščupano iz korena.Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMASrce je kao dete: ono se nada onome sto želi.Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga.