Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život.


dajte-ovjeku-ribu-nahranili-ste-ga-za-jedan-dan-nauite-ovjeka-da-lovi-ribu-nahranili-ste-ga-za-cijeli-ivot
kineske poslovicedajtečovjekuribunahranilistegazajedandannaučitečovjekadalovicijeliživotdajte čovjekučovjeku ribunahranili steste gaga zaza jedanjedan dannaučite čovjekačovjeka dada lovilovi ribunahranili steste gaga zaza cijelicijeli životdajte čovjeku ribunahranili ste gaste ga zaga za jedanza jedan dannaučite čovjeka dačovjeka da lovida lovi ribunahranili ste gaste ga zaga za cijeliza cijeli životnahranili ste ga zaste ga za jedanga za jedan dannaučite čovjeka da lovičovjeka da lovi ribunahranili ste ga zaste ga za cijeliga za cijeli životnahranili ste ga za jedanste ga za jedan dannaučite čovjeka da lovi ribunahranili ste ga za cijeliste ga za cijeli život

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...Najveće iskušenje je siromaštvo. I najmudriju ribu glad tera na udicu.Celokupna borba za osnovu ima obmanu. Zato, kada ste spremni za napad, delujte nesposobno. Kada koristite svoje snage, delujte neaktivno. Kada ste blizu, naterajte ih da veruju da ste daleko. Kada ste daleko, naterajte ih da veruju da ste blizu.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Ako želiš uhvatiti veliku ribu, baci veliku udicu.Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.