Dajte čovjeku ribu; Nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovjeka da lovi ribu; Nahranili ste ga za cijeli život.


dajte-ovjeku-ribu-nahranili-ste-ga-za-jedan-dan-nauite-ovjeka-da-lovi-ribu-nahranili-ste-ga-za-cijeli-ivot
kineske poslovicedajtečovjekuribunahranilistegazajedandannaučitečovjekadalovicijeliživotdajte čovjekučovjeku ribunahranili steste gaga zaza jedanjedan dannaučite čovjekačovjeka dada lovilovi ribunahranili steste gaga zaza cijelicijeli životdajte čovjeku ribunahranili ste gaste ga zaga za jedanza jedan dannaučite čovjeka dačovjeka da lovida lovi ribunahranili ste gaste ga zaga za cijeliza cijeli životnahranili ste ga zaste ga za jedanga za jedan dannaučite čovjeka da lovičovjeka da lovi ribunahranili ste ga zaste ga za cijeliga za cijeli životnahranili ste ga za jedanste ga za jedan dannaučite čovjeka da lovi ribunahranili ste ga za cijeliste ga za cijeli život

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Najveće iskušenje je siromaštvo. I najmudriju ribu glad tera na udicu. -Gete
najvee-iskuenje-siromatvo-i-najmudriju-ribu-glad-tera-na-udicu