Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…


daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole
daljinamožerazdvojitidvatelaalinesrcakojasevole…daljina možemože razdvojitirazdvojiti dvadva telaali nene ii dvadva srcasrca kojakoja sese vole…daljina može razdvojitimože razdvojiti dvarazdvojiti dva telaali ne ine i dvai dva srcadva srca kojasrca koja sekoja se vole…daljina može razdvojiti dvamože razdvojiti dva telaali ne i dvane i dva srcai dva srca kojadva srca koja sesrca koja se vole…daljina može razdvojiti dva telaali ne i dva srcane i dva srca kojai dva srca koja sedva srca koja se vole…

Ljubav je sastavljena od jedne duše koja naseljava dva tela. -Aristotel
ljubav-sastavljena-od-jedne-e-koja-naseljava-dva-tela
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
Obraz nema više od dva prsta, ali više vredi od dva sveta. -Srpske poslovice
obraz-nema-vie-od-dva-prsta-ali-vie-vredi-od-dva-sveta
Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika