Daljina ti nekad pokaže ko je vredan da ga sačuvaš, a ko da ga pustiš.


daljina-ti-nekad-pokae-ko-vredan-da-ga-uva-a-ko-da-ga-pusti
daljinatinekadpokažekovredandagasačuvapustidaljina titi nekadnekad pokažepokaže koko jeje vredanvredan dada gaga sačuvaško dada gaga pustišdaljina ti nekadti nekad pokaženekad pokaže kopokaže ko jeko je vredanje vredan davredan da gada ga sačuvaša ko dako da gada ga pustišdaljina ti nekad pokažeti nekad pokaže konekad pokaže ko jepokaže ko je vredanko je vredan daje vredan da gavredan da ga sačuvaša ko da gako da ga pustišdaljina ti nekad pokaže koti nekad pokaže ko jenekad pokaže ko je vredanpokaže ko je vredan dako je vredan da gaje vredan da ga sačuvaša ko da ga pustiš

Daljina nije vazna kad’ je ljubav snazna
daljina-nije-vazna-kad-ljubav-snazna
♥♥♥…Ako neko hoće da bude deo tvog života, potrudiće se da to ostvari…Zato se ne opterećuj s’ tim, da sačuvaš mesto u svom srcu za ...
ako-neko-hoe-da-bude-deo-tvog-ivota-potrudie-se-da-to-ostvarizato-se-ne-optereuj-s-tim-da-uva-mesto-u-svom-srcu-za
Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole