Dan bez smeha je izgubljen dan.


dan-bez-smeha-izgubljen-dan
kineske poslovicedanbezsmehaizgubljendandan bezbez smehasmeha jeje izgubljenizgubljen dandan bez smehabez smeha jesmeha je izgubljenje izgubljen dandan bez smeha jebez smeha je izgubljensmeha je izgubljen dandan bez smeha je izgubljenbez smeha je izgubljen dan

Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom
novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti. -Konfučije
onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti
Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti. -Bob Marli
dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti