Dan bez vina, dan bez sunca.


dan-bez-vina-dan-bez-sunca
francuske poslovicedanbezvinadansuncadan bezbez vinadan bezbez suncadan bez vinadan bez sunca

Brak bez djece je dan bez sunca.Dan bez smeha je izgubljen dan.Dan bez smeha je propali dan.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.