Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti.


dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
bob marlidankadabudeprestaodasetakmičidanćepobeditidan kadakada budešbudeš prestaoprestao dada sese takmičišje dandan kadakada ćešćeš pobeditidan kada budeškada budeš prestaobudeš prestao daprestao da seda se takmičišje dan kadadan kada ćeškada ćeš pobeditidan kada budeš prestaokada budeš prestao dabudeš prestao da seprestao da se takmičišje dan kada ćešdan kada ćeš pobeditidan kada budeš prestao dakada budeš prestao da sebudeš prestao da se takmičišje dan kada ćeš pobediti

Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Ako nikada nisi imao mira dobit ćeš ga  kada budeš pokopan.Postoje slučajevi kada je bolje izgubiti nego pobediti.Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva.Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonomČuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka.