Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti.


dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
bob marlidankadabudeprestaodasetakmičidanćepobeditidan kadakada budešbudeš prestaoprestao dada sese takmičišje dandan kadakada ćešćeš pobeditidan kada budeškada budeš prestaobudeš prestao daprestao da seda se takmičišje dan kadadan kada ćeškada ćeš pobeditidan kada budeš prestaokada budeš prestao dabudeš prestao da seprestao da se takmičišje dan kada ćešdan kada ćeš pobeditidan kada budeš prestao dakada budeš prestao da sebudeš prestao da se takmičišje dan kada ćeš pobediti

Postoje slučajevi kada je bolje izgubiti nego pobediti. -Plaut
postoje-sluajevi-kada-bolje-izgubiti-nego-pobediti
Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva. -Nikola Tesla
dan-kada-no-saznamo-elektricitet-bie-najznaajniji-datum-u-istoriji-oveanstva
Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom
novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
Čuvajte se ponedeljka! To je dan kada ljudi na vas najviše navaljuju, kad se poslovi javljaju sa svih strana. To je, često, dan prenagljenih zaključaka i suviše brzih odluka. -Ivo Andrić
uvajte-se-ponedeljka-to-dan-kada-ljudi-na-vas-najvie-navaljuju-kad-se-poslovi-javljaju-svih-strana-to-esto-dan-prenagljenih-zakljuaka-i-suvie-brzih