Dan kada tačno saznamo šta je elektricitet biće najznačajniji datum u istoriji čovečanstva.


dan-kada-no-saznamo-elektricitet-bie-najznaajniji-datum-u-istoriji-oveanstva
nikola tesladankadatačnosaznamotaelektricitetbićenajznačajnijidatumistorijičovečanstvadan kadakada tačnotačno saznamosaznamo štaje elektricitetelektricitet bićebiće najznačajnijinajznačajniji datumdatum uu istorijiistoriji čovečanstvadan kada tačnokada tačno saznamotačno saznamo štasaznamo šta ješta je elektricitetje elektricitet bićeelektricitet biće najznačajnijibiće najznačajniji datumnajznačajniji datum udatum u istorijiu istoriji čovečanstvadan kada tačno saznamokada tačno saznamo štatačno saznamo šta jesaznamo šta je elektricitetšta je elektricitet bićeje elektricitet biće najznačajnijielektricitet biće najznačajniji datumbiće najznačajniji datum unajznačajniji datum u istorijidatum u istoriji čovečanstvadan kada tačno saznamo štakada tačno saznamo šta jetačno saznamo šta je elektricitetsaznamo šta je elektricitet bićešta je elektricitet biće najznačajnijije elektricitet biće najznačajniji datumelektricitet biće najznačajniji datum ubiće najznačajniji datum u istorijinajznačajniji datum u istoriji čovečanstva

Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom
novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
Nekad ne znam da li sanjam, nekad ne znam šta je stvarnosti, ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. -Đorđe Balašević
nekad-ne-znam-da-li-sanjam-nekad-ne-znam-stvarnosti-ja-sam-hteo-no-takvu-to-udna-podudarnost-no-takvu-ozbiljno-vam-kaem
Dan kada budeš prestao da se takmičiš, je dan kada ćeš pobediti. -Bob Marli
dan-kada-bude-prestao-da-se-takmii-dan-kada-e-pobediti
Pravda je dobro celog čovečanstva. Najlepši rad čovečanstva je deljenje pravde. -Volter
pravda-dobro-celog-oveanstva-najlepi-rad-oveanstva-deljenje-pravde