Danas hapšenja zbog zloupotrebe platnih kartica.  Pogrešne ste uhapsili moja žena je još uvek na slobodi !!! :o)


danas-hapenja-zbog-zloupotrebe-platnih-kartica-pogrene-ste-uhapsili-moja-ena-jo-uvek-na-slobodi-o
danashapenjazbogzloupotrebeplatnihkarticapogrenesteuhapsilimojaženajouveknaslobodidanas hapšenjahapšenja zbogzbog zloupotrebezloupotrebe platnihplatnih karticakarticapogrešnepogrešne steste uhapsiliuhapsili mojamoja ženažena jeje jošjoš uvekuvek nana slobodislobodidanas hapšenja zboghapšenja zbog zloupotrebezbog zloupotrebe platnihzloupotrebe platnih karticaplatnih karticapogrešne stepogrešne ste uhapsiliste uhapsili mojauhapsili moja ženamoja žena ježena je jošje još uvekjoš uvek nauvek na slobodina slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebehapšenja zbog zloupotrebe platnihzbog zloupotrebe platnih karticazloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsilipogrešne ste uhapsili mojaste uhapsili moja ženauhapsili moja žena jemoja žena je jošžena je još uvekje još uvek najoš uvek na slobodiuvek na slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebe platnihhapšenja zbog zloupotrebe platnih karticazbog zloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsili mojapogrešne ste uhapsili moja ženaste uhapsili moja žena jeuhapsili moja žena je jošmoja žena je još uvekžena je još uvek naje još uvek na slobodijoš uvek na slobodi

Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja
I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja