Danas hapšenja zbog zloupotrebe platnih kartica.  Pogrešne ste uhapsili moja žena je još uvek na slobodi !!! :o)


danas-hapenja-zbog-zloupotrebe-platnih-kartica-pogrene-ste-uhapsili-moja-ena-jo-uvek-na-slobodi-o
danashapenjazbogzloupotrebeplatnihkarticapogrenesteuhapsilimojaženajouveknaslobodidanas hapšenjahapšenja zbogzbog zloupotrebezloupotrebe platnihplatnih karticakarticapogrešnepogrešne steste uhapsiliuhapsili mojamoja ženažena jeje jošjoš uvekuvek nana slobodislobodidanas hapšenja zboghapšenja zbog zloupotrebezbog zloupotrebe platnihzloupotrebe platnih karticaplatnih karticapogrešne stepogrešne ste uhapsiliste uhapsili mojauhapsili moja ženamoja žena ježena je jošje još uvekjoš uvek nauvek na slobodina slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebehapšenja zbog zloupotrebe platnihzbog zloupotrebe platnih karticazloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsilipogrešne ste uhapsili mojaste uhapsili moja ženauhapsili moja žena jemoja žena je jošžena je još uvekje još uvek najoš uvek na slobodiuvek na slobodidanas hapšenja zbog zloupotrebe platnihhapšenja zbog zloupotrebe platnih karticazbog zloupotrebe platnih karticapogrešne ste uhapsili mojapogrešne ste uhapsili moja ženaste uhapsili moja žena jeuhapsili moja žena je jošmoja žena je još uvekžena je još uvek naje još uvek na slobodijoš uvek na slobodi

Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja!Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Juče i prekjuče bili ste na imanju i osećali ste se dobro. Danas se vraćate na ovo naše zajedničko nemanje i ponovo postajete bespomoćni i mrzovoljni. Izgleda da drukčije i ne može. Ono što imamo na jed noj strani, to mora da fali na nekoj drugoj.Svejedno da li to bila prijateljska utakmica, za poene, finale ili bilo koja druga utakmica - ja uvek igram isto. Uvek dajem svoj maksimum, prvo zbog mog tima, zbog sebe, zbog navijača, te zbog želje za pobedom.I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.