Danas je cela naša zemlja ogroman Univerzitet.


danas-naa-zemlja-ogroman-univerzitet
fidel kastrodanasnaazemljaogromanuniverzitetdanas jecela našanaša zemljazemlja ogromanogroman univerzitetdanas je celaje cela našacela naša zemljanaša zemlja ogromanzemlja ogroman univerzitetdanas je cela našaje cela naša zemljacela naša zemlja ogromannaša zemlja ogroman univerzitetdanas je cela naša zemljaje cela naša zemlja ogromancela naša zemlja ogroman univerzitet

Amerikanci ne razumeju da naša zemlja nije samo Kuba; naša zemlja je celokupno čovečanstvo. -Fidel Kastro
amerikanci-ne-razumeju-da-naa-zemlja-nije-samo-kuba-naa-zemlja-celokupno-oveanstvo
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
To što su neki postigli ogroman uspeh, dokaz je drugima da i oni mogu. -Abraham Linkoln
to-to-su-neki-postigli-ogroman-uspeh-dokaz-drugima-da-i-oni-mogu