Danas nam ljudi kradu ono najvrijednije, a to je vrijeme.


danas-nam-ljudi-kradu-ono-najvrijednije-a-to-vrijeme
poslovice korisnikadanasnamljudikraduononajvrijednijetovrijemedanas namnam ljudiljudi kradukradu onoono najvrijednijeje vrijemedanas nam ljudinam ljudi kraduljudi kradu onokradu ono najvrijednijea to jedanas nam ljudi kradunam ljudi kradu onoljudi kradu ono najvrijednijea to je vrijemedanas nam ljudi kradu ononam ljudi kradu ono najvrijednije

Lopovi se kriju i od fotografa, a pošteni ljudi koji kradu pojavljuju se u štampi i na televiziji. -Matija Bećković
lopovi-se-kriju-i-od-fotografa-a-poteni-ljudi-koji-kradu-pojavljuju-se-u-tampi-i-na-televiziji
Ljepota je nepodnošljiva, baca nas u očaj, nudeći nam na trenutak pogled na vječnost koju bismo željeli razvući kroz cijelo vrijeme. -Albert Kami
ljepota-nepodnoljiva-baca-nas-u-oaj-nudei-nam-na-trenutak-pogled-na-vjenost-koju-bismo-eljeli-razvui-kroz-cijelo-vrijeme