Danas svako ima mobilni telefon, ali mnogi nemaju kome da telefoniraju. Nikada sastaviti sva dobra.


danas-svako-ima-mobilni-telefon-ali-mnogi-nemaju-kome-da-telefoniraju-nikada-sastaviti-sva-dobra
momo kapordanassvakoimamobilnitelefonalimnoginemajukomedatelefonirajunikadasastavitisvadobradanas svakosvako imaima mobilnimobilni telefonali mnogimnogi nemajunemaju komekome dada telefonirajunikada sastavitisastaviti svasva dobradanas svako imasvako ima mobilniima mobilni telefonali mnogi nemajumnogi nemaju komenemaju kome dakome da telefonirajunikada sastaviti svasastaviti sva dobradanas svako ima mobilnisvako ima mobilni telefonali mnogi nemaju komemnogi nemaju kome danemaju kome da telefonirajunikada sastaviti sva dobradanas svako ima mobilni telefonali mnogi nemaju kome damnogi nemaju kome da telefoniraju

Nisam ljubomoran, ali šta će joj mobilni kada ima fiksni telefon…
nisam-ljubomoran-ali-e-joj-mobilni-kada-ima-fiksni-telefon
onaj osijecaj kad ti neko ukrade mobilni telefon xD
onaj-osijecaj-kad-ti-neko-ukrade-mobilni-telefon-xd
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd
Dvije lubenice pod jedno pazuho ne možes staviti, dva dobra teško možes sastaviti. -Meša Selimović
dvije-lubenice-pod-jedno-pazuho-ne-moes-staviti-dva-dobra-teko-moes-sastaviti
Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi. -Konfučije
sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi
Znam da svako ima status,ali ja za njega nemam ideju!!!
znam-da-svako-ima-statusali-ja-za-njega-nemam-ideju