Danas svi znaju da sam na tebe mislio kad sam rekao:


danas-svi-znaju-da-sam-na-tebe-mislio-kad-sam-rekao-ona-kae-balkonu-da-ga-voli-i-balkon-se-srui-u-tom-asu
matija bećkovićdanassviznajudasamnatebemisliokadrekaoonakažebalkonugavolibalkonsesruitomčasudanas svisvi znajuznaju dada samsam nana tebetebe misliomislio kadkad samsam rekaoonaona kažekaže balkonubalkonu dada gaga volii balkonbalkon sese srušisruši uu tomdanas svi znajusvi znaju daznaju da samda sam nasam na tebena tebe misliotebe mislio kadmislio kad samkad sam rekaoona kažeona kaže balkonukaže balkonu dabalkonu da gada ga volii balkon sebalkon se srušise sruši usruši u tomdanas svi znaju dasvi znaju da samznaju da sam nada sam na tebesam na tebe misliona tebe mislio kadtebe mislio kad sammislio kad sam rekaoona kaže balkonuona kaže balkonu dakaže balkonu da gabalkonu da ga volii balkon se srušibalkon se sruši use sruši u tomdanas svi znaju da samsvi znaju da sam naznaju da sam na tebeda sam na tebe misliosam na tebe mislio kadna tebe mislio kad samtebe mislio kad sam rekaoona kaže balkonu daona kaže balkonu da gakaže balkonu da ga volii balkon se sruši ubalkon se sruši u tom

Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupa
onaj-osjecaj-kad-se-on-se-prije-zaljubio-u-tebe-a-ti-ga-nisi-primjecivala-a-sad-kad-drugu-voli-ti-ga-gledas-iz-prikrajka-i-mislis-boze-kako-sam-glupa
Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D
voli-onog-ko-voli-tebesamo-pazi-da-te-ne-zajebe-kad-ti-kaeumrijet-u-zbog-tebeti-mu-reciumri-ko-te-jebe-d
Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže. -Kes Eliot
rekla-bih-da-svet-u-uasnom-stanju-ali-sam-uplaena-da-bi-svet-rekao-gle-ko-to-kae