Danas je teško biti glup jer je konkurencija prevelika!


danas-teko-biti-glup-jer-konkurencija-prevelika
danastekobitiglupjerkonkurencijaprevelikadanas jeje teškoteško bitibiti glupglup jerjer jeje konkurencijakonkurencija prevelikadanas je teškoje teško bititeško biti glupbiti glup jerglup jer jejer je konkurencijaje konkurencija prevelikadanas je teško bitije teško biti glupteško biti glup jerbiti glup jer jeglup jer je konkurencijajer je konkurencija prevelikadanas je teško biti glupje teško biti glup jerteško biti glup jer jebiti glup jer je konkurencijaglup jer je konkurencija prevelika

Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, i biti star i biti mlad!Nije teško biti dobar, teško je biti pravedan.Glupo je danas ne biti glupkad si glup onda si citav život glup.Biti glup znači biti srećan.Biti glup znači biti sretan.