Danas je u Srbiji toliko vruce da covek ne moz’ da spava normalno ni sa tudjom zenom.. ;-)


danas-u-srbiji-toliko-vruce-da-covek-ne-moz-da-spava-normalno-tudjom-zenom
danassrbijitolikovrucedacoveknemoz’spavanormalnotudjomzenomdanas jeu srbijisrbiji tolikotoliko vrucevruce dada covekcovek nene moz’moz’ dada spavaspava normalnonormalno nisa tudjomtudjom zenomdanas je uje u srbijiu srbiji tolikosrbiji toliko vrucetoliko vruce davruce da covekda covek necovek ne moz’ne moz’ damoz’ da spavada spava normalnospava normalno ninormalno ni sani sa tudjomsa tudjom zenomdanas je u srbijije u srbiji tolikou srbiji toliko vrucesrbiji toliko vruce datoliko vruce da covekvruce da covek neda covek ne moz’covek ne moz’ dane moz’ da spavamoz’ da spava normalnoda spava normalno nispava normalno ni sanormalno ni sa tudjomni sa tudjom zenomdanas je u srbiji tolikoje u srbiji toliko vruceu srbiji toliko vruce dasrbiji toliko vruce da covektoliko vruce da covek nevruce da covek ne moz’da covek ne moz’ dacovek ne moz’ da spavane moz’ da spava normalnomoz’ da spava normalno nida spava normalno ni saspava normalno ni sa tudjomnormalno ni sa tudjom zenom

Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu. -Halil Džubran
oni-vele-meni-ako-vidi-roba-gde-spava-ne-budi-ga-jer-moda-sanja-o-slobodi-ja-velim-njima-ako-vidite-roba-gde-spava-probudite-ga-i-objasnite-mu-slobodu
neki to vole vruce …
neki-to-vole-vruce
Je li napolju vruce – odjebi
je-li-napolju-vruce-odjebi
Sigurno ce ti bit hladnije ak na status napises da ti je vruce.
sigurno-ti-bit-hladnije-ak-na-status-napises-da-ti-vruce