Danju se radi a noću se sladi.


danju-se-radi-a-nou-se-sladi
poslovice korisnikadanjuseradinoćusladidanju sese radinoću sese sladidanju se radiradi a noćua noću senoću se sladise radi a noćuradi a noću sea noću se sladidanju se radi a noćuse radi a noću seradi a noću se sladi

Šta radi ciga??Danju spava, a noću diže tengove :D
radi-cigadanju-spava-a-nou-die-tengove-d
Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju. -Nikolo Makijaveli
mudar-ovek-radi-odjednom-ono-to-budala-radi-na-kraju