Dao ti bog ženu za kojom svi posežu, ali niko je ne dohvati.


dao-ti-bog-enu-za-kojom-svi-poseu-ali-niko-ne-dohvati
Španska poslovicadaotibogženuzakojomsviposežualinikonedohvatidao titi bogbog ženuženu zaza kojomkojom svisvi posežuali nikoniko jeje nene dohvatidao ti bogti bog ženubog ženu zaženu za kojomza kojom svikojom svi posežuali niko jeniko je neje ne dohvatidao ti bog ženuti bog ženu zabog ženu za kojomženu za kojom sviza kojom svi posežuali niko je neniko je ne dohvatidao ti bog ženu zati bog ženu za kojombog ženu za kojom sviženu za kojom svi posežuali niko je ne dohvati

Za laž za koju se ne zna, kojom se nesvesno vara, niko nije kriv. -Meša Selimović
za-za-koju-se-ne-zna-kojom-se-nesvesno-vara-niko-nije-kriv
Nijedna naša republika ne bi bila niko i ništa, da nismo svi zajedno. -Josip Broz Tito
nijedna-naa-republika-ne-bi-bila-niko-i-da-nismo-svi-zajedno
I niko više nije bitan, svi su pesak prezren i sitan... pesak ispod nas -Đorđe Balašević
i-niko-vie-nije-bitan-svi-su-pesak-prezren-i-sitan-pesak-ispod-nas
Ne treba mi niko  pustite me svi  idite, idite od mene
ne-treba-mi-niko-pustite-me-svi-idite-idite-od-mene
Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu. -Martin Luter King
moda-smo-svi-doli-razliitim-brodovima-ali-smo-sada-svi-u-istom-amcu