De mortuis nil (=nihil) nisi bene. – O mrtvima samo najbolje.


de-mortuis-nil-nihil-nisi-bene-o-mrtvima-samo-najbolje
latinske poslovicedemortuisnil=nihilnisibenemrtvimasamonajboljede mortuismortuis nilnil (=nihil)(=nihil) nisinisi beneo mrtvimamrtvima samosamo najboljede mortuis nilmortuis nil (=nihil)nil (=nihil) nisi(=nihil) nisi bene– o mrtvimao mrtvima samomrtvima samo najboljede mortuis nil (=nihil)mortuis nil (=nihil) nisinil (=nihil) nisi bene– o mrtvima samoo mrtvima samo najboljede mortuis nil (=nihil) nisimortuis nil (=nihil) nisi bene– o mrtvima samo najbolje

Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
Zasto joj nisi dozvolio da te voli´tEk bi tada osjetio pravu ljubav..Mislio si dijete JE,ali ´NISI ZNAO daa Dijete zna najbolje voljeti..
zasto-joj-nisi-dozvolio-da-te-volitek-bi-tada-osjetio-pravu-ljubavmislio-dijete-jeali-nisi-znao-daa-dijete-zna-najbolje-voljeti