Deca nipošto nisu blažena. Ona su sposobna da osećaju mnoge sukobe, rastrzanost i patnju.


deca-nipoto-nisu-blaena-ona-su-sposobna-da-oseaju-mnoge-sukobe-rastrzanost-i-patnju
herman hesedecanipotonisublaženaonasusposobnadaosećajumnogesukoberastrzanostpatnjudeca nipoštonipošto nisunisu blaženaona susu sposobnasposobna dada osećajuosećaju mnogemnoge sukoberastrzanost ii patnjudeca nipošto nisunipošto nisu blaženaona su sposobnasu sposobna dasposobna da osećajuda osećaju mnogeosećaju mnoge sukoberastrzanost i patnjudeca nipošto nisu blaženaona su sposobna dasu sposobna da osećajusposobna da osećaju mnogeda osećaju mnoge sukobeona su sposobna da osećajusu sposobna da osećaju mnogesposobna da osećaju mnoge sukobe

Adam i Eva uživali su mnoge povlastice, a najveća je bila što nisu imali mlečne zube. -Mark Tven
adam-i-eva-uivali-su-mnoge-povlastice-a-najvea-bila-to-nisu-imali-mlene-zube
Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Mnogo znači kad u kući ima molitvenik.Molitva privlači Božiju blagodat. To osećaju svi domaći. To osećaju i oni kojima su srca ohladnela. Zato se treba neprestano moliti. -Otac Tadej
mnogo-znai-kad-u-kui-ima-molitvenikmolitva-privlai-boiju-blagodat-to-oseaju-svi-domai-to-oseaju-i-oni-kojima-su-srca-ohladnela-zato-se-treba
On:   Ona:   On:   Ona:   On:   Ona:   … Posvađali se, pa ne pričaju. :)
on-ona-on-ona-on-ona-posvaali-se-pa-ne-priaju