Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno.


deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
sigmund frojddecasupotpuniegoistionisvojepotrebetrenutnoosetetežesvimsilamadaihostvaretrenutnodeca susu potpunipotpuni egoistioni svojesvoje potrebepotrebe trenutnotrenutno oseteosete ii težeteže svimsvim silamasilama dada ihih ostvareostvare trenutnodeca su potpunisu potpuni egoistioni svoje potrebesvoje potrebe trenutnopotrebe trenutno osetetrenutno osete iosete i težei teže svimteže svim silamasvim silama dasilama da ihda ih ostvareih ostvare trenutnodeca su potpuni egoistioni svoje potrebe trenutnosvoje potrebe trenutno osetepotrebe trenutno osete itrenutno osete i težeosete i teže svimi teže svim silamateže svim silama dasvim silama da ihsilama da ih ostvareda ih ostvare trenutnooni svoje potrebe trenutno osetesvoje potrebe trenutno osete ipotrebe trenutno osete i težetrenutno osete i teže svimosete i teže svim silamai teže svim silama dateže svim silama da ihsvim silama da ih ostvaresilama da ih ostvare trenutno

Moje srce je zbog renoviranja trenutno zatvoreno! :)Status veze: osoba je trenutno zauzeta,molimo pokušajte kasnijeNeprijatelji mogu samo trenutno da mi pokvare raspolozenje, ali ne i da mi uniste zivotU prosiječnom danu dogodi se oko 7 minuta vijesti. Ipak mi trenutno imamo 3 punovremene, 24 sata dnevno, agencije za novostiRatnik svetlosti mora imati strpljenja u teškim trenucima i biti svesan da se svemir zaverio u njegovu korist, makar mu to trenutno i ne izgledalo tako.Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima:-Da bude zadovoljan bez razloga-Da se uvek nečim zanima-I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi!