Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno.


deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
sigmund frojddecasupotpuniegoistionisvojepotrebetrenutnoosetetežesvimsilamadaihostvaretrenutnodeca susu potpunipotpuni egoistioni svojesvoje potrebepotrebe trenutnotrenutno oseteosete ii težeteže svimsvim silamasilama dada ihih ostvareostvare trenutnodeca su potpunisu potpuni egoistioni svoje potrebesvoje potrebe trenutnopotrebe trenutno osetetrenutno osete iosete i težei teže svimteže svim silamasvim silama dasilama da ihda ih ostvareih ostvare trenutnodeca su potpuni egoistioni svoje potrebe trenutnosvoje potrebe trenutno osetepotrebe trenutno osete itrenutno osete i težeosete i teže svimi teže svim silamateže svim silama dasvim silama da ihsilama da ih ostvareda ih ostvare trenutnooni svoje potrebe trenutno osetesvoje potrebe trenutno osete ipotrebe trenutno osete i težetrenutno osete i teže svimosete i teže svim silamai teže svim silama dateže svim silama da ihsvim silama da ih ostvaresilama da ih ostvare trenutno

Moje srce je zbog renoviranja trenutno zatvoreno! :)
moje-srce-zbog-renoviranja-trenutno-zatvoreno
Status veze: osoba je trenutno zauzeta,molimo pokušajte kasnije
status-veze-osoba-trenutno-zauzetamolimo-pokuajte-kasnije
Neprijatelji mogu samo trenutno da mi pokvare raspolozenje, ali ne i da mi uniste zivot
neprijatelji-mogu-samo-trenutno-da-mi-pokvare-raspolozenje-ali-ne-i-da-mi-uniste-zivot
U prosiječnom danu dogodi se oko 7 minuta vijesti. Ipak mi trenutno imamo 3 punovremene, 24 sata dnevno, agencije za novosti -Jon Stewart
u-prosijenom-danu-dogodi-se-oko-7-minuta-vijesti-ipak-mi-trenutno-imamo-3-punovremene-24-sata-dnevno-agencije-za-novosti
Ratnik svetlosti mora imati strpljenja u teškim trenucima i biti svesan da se svemir zaverio u njegovu korist, makar mu to trenutno i ne izgledalo tako. -Paulo Koeljo
ratnik-svetlosti-mora-imati-strpljenja-u-tekim-trenucima-i-biti-svesan-da-se-svemir-zaverio-u-njegovu-korist-makar-mu-to-trenutno-i-ne-izgledalo-tako
Jedno dete može odraslog da nauči trima stvarima:-Da bude zadovoljan bez razloga-Da se uvek nečim zanima-I da ume da zahteva, svim silama, ono što želi! -Paulo Koeljo
jedno-dete-moe-odraslog-da-naui-trima-stvarimada-bude-zadovoljan-bez-razlogada-se-uvek-neim-zanimai-da-ume-da-zahteva-svim-silama-ono-to-eli