Deca su sidro koje majka drži vezane za život.


deca-su-sidro-koje-majka-dri-vezane-za-ivot
sofokledecasusidrokojemajkadrživezanezaživotdeca susu sidrosidro kojekoje majkamajka držidrži vezanevezane zaza životdeca su sidrosu sidro kojesidro koje majkakoje majka držimajka drži vezanedrži vezane zavezane za životdeca su sidro kojesu sidro koje majkasidro koje majka držikoje majka drži vezanemajka drži vezane zadrži vezane za životdeca su sidro koje majkasu sidro koje majka držisidro koje majka drži vezanekoje majka drži vezane zamajka drži vezane za život

Deca su za sve ljude njihov život. -Euripid
deca-su-za-sve-ljude-njihov-ivot
Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića. -Buda
kao-to-bi-majka-rizikovala-svoj-ivot-da-zatiti-svoje-dete-svoje-jedino-dete-isto-tako-treba-negovati-bezgranino-srce-ljubavi-za-sva-bia
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da