Deca su za sve ljude njihov život.


deca-su-za-sve-ljude-njihov-ivot
euripiddecasuzasveljudenjihovživotdeca susu zaza svesve ljudeljude njihovnjihov životdeca su zasu za sveza sve ljudesve ljude njihovljude njihov životdeca su za svesu za sve ljudeza sve ljude njihovsve ljude njihov životdeca su za sve ljudesu za sve ljude njihovza sve ljude njihov život

Deca su sidro koje majka drži vezane za život. -Sofokle
deca-su-sidro-koje-majka-dri-vezane-za-ivot
Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca? -Đorđe Balašević
glupi-ljudi-su-dobri-ljudi-deca-vole-dobre-ljude-da-li-vas-vole-deca
Smrt obično primorava ljude da bolje osete život. -Paulo Koeljo
smrt-obino-primorava-ljude-da-bolje-osete-ivot
Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi. -Roza Parks
ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da