Deci poručujem neka ne hitaju časpre izići iz detinjstva, i neka njihove prve ljubavi budu takve da bi hi smeli poveriti i mami i razrednom starešini.


deci-poruujem-neka-ne-hitaju-aspre-izii-iz-detinjstva-i-neka-njihove-prve-ljubavi-budu-takve-da-bi-hi-smeli-poveriti-i-mami-i-razrednom-stareini
desanka maksimovićdeciporučujemnekanehitajučaspreizićiizdetinjstvanjihoveprveljubavibudutakvedabihismelipoveritimamirazrednomstareinideci poručujemporučujem nekaneka nene hitajuhitaju časprečaspre izićiizići iziz detinjstvai nekaneka njihovenjihove prveprve ljubaviljubavi budubudu takvetakve dada bibi hihi smelismeli poveritipoveriti ii mamimami ii razrednomrazrednom starešinideci poručujem nekaporučujem neka neneka ne hitajune hitaju časprehitaju časpre izićičaspre izići izizići iz detinjstvai neka njihoveneka njihove prvenjihove prve ljubaviprve ljubavi buduljubavi budu takvebudu takve datakve da bida bi hibi hi smelihi smeli poveritismeli poveriti ipoveriti i mamii mami imami i razrednomi razrednom starešini

Onaj ko učini dobro delo, neka ćuti; onaj ko ga prima, neka priča. -Seneka
onaj-ko-uini-dobro-delo-neka-uti-onaj-ko-ga-prima-neka-pria
Kadq mi je rek’o da me voli ceo svet je bio samo moj sada drugoj iste lazi prica neka neka kaznice ga Bog
kadq-mi-reko-da-me-voli-ceo-svet-bio-samo-moj-sada-drugoj-iste-lazi-prica-neka-neka-kaznice-ga-bog
Nema vam srce nikada ne bude tvrdo, neka vas strpljenje nikada ne izda, i neka vaš dodir nikada nikog ne povredi.
nema-vam-srce-nikada-ne-bude-tvrdo-neka-vas-strpljenje-nikada-ne-izda-i-neka-va-dodir-nikada-nikog-ne-povredi
Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama. -Branislav Nušić
prvi-poljubac-doe-mu-kao-neka-mala-matura-posle-koje-dete-prelazi-u-vie-razrede-gde-se-ui-via-matematika-ljubavi-svim-poznatim-i-nepoznatim-koliinama