Decu smo priključili na struju. Ona imaju nov, moderan pupak u koji se može staviti utikač.


decu-smo-prikljuili-na-struju-ona-imaju-nov-moderan-pupak-u-koji-se-moe-staviti-utika
duško radovićdecusmopriključilinastrujuonaimajunovmoderanpupakkojisemožestavitiutikačdecu smosmo priključilipriključili nana strujuona imajuimaju novmoderan pupakpupak uu kojikoji sese možemože stavitistaviti utikačdecu smo priključilismo priključili napriključili na strujuona imaju novmoderan pupak upupak u kojiu koji sekoji se možese može stavitimože staviti utikačdecu smo priključili nasmo priključili na strujumoderan pupak u kojipupak u koji seu koji se možekoji se može stavitise može staviti utikačdecu smo priključili na strujumoderan pupak u koji sepupak u koji se možeu koji se može stavitikoji se može staviti utikač

Oni koji malo imaju steći će, koji mnogo imaju skrenuće s puta. -Lao Ce
oni-koji-malo-imaju-stei-e-koji-mnogo-imaju-skrenue-s-puta
On:   Ona:   On:   Ona:   On:   Ona:   … Posvađali se, pa ne pričaju. :)
on-ona-on-ona-on-ona-posvaali-se-pa-ne-priaju
Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati. -Bernard Shaw
zli-su-ljudi-oni-koji-ne-znaju-za-ljubav-i-zato-ne-znaju-za-stid-oni-imaju-snage-traiti-ljubav-jer-ne-trebaju-i-imaju-hrabrosti-nuditi-jer-nemaju
Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio. -Herman Hese
bog-nam-ne-alje-oaj-da-bi-nas-ubio-ve-da-bi-nov-ivot-u-nama-probudio