Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...


deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda
dečkodevojkamogubitisamoprijatelji…alijednomtrenutkućesezaljubitijednodrugo…moždaprivremeno…pogrenomvremenu…dečko ii devojkadevojka mogumogu bitibiti samosamo prijatelji…prijatelji… aliali uu jednomjednom trenutkutrenutku ćeće sese zaljubitizaljubiti jednojedno uu drugo…drugo… moždamožda privremeno…privremeno… moždamožda uu pogrešnompogrešnom vremenu…vremenu… moždamoždadečko i devojkai devojka mogudevojka mogu bitimogu biti samobiti samo prijatelji…samo prijatelji… aliprijatelji… ali uali u jednomu jednom trenutkujednom trenutku ćetrenutku će seće se zaljubitise zaljubiti jednozaljubiti jedno ujedno u drugo…u drugo… moždadrugo… možda privremeno…možda privremeno… moždaprivremeno… možda umožda u pogrešnomu pogrešnom vremenu…pogrešnom vremenu… moždavremenu… možda

Dan smrti će doći, možda danas, možda za pedeset godina. Sigurno je jedno da će doći. -Ajrton Sena
dan-smrti-e-doi-moda-danas-moda-za-pedeset-godina-sigurno-jedno-da-e-doi
Želje su jedno.Stvarnost je već nešto drugo. Ali čak ni realnost nema moć da ugasi želju. Ona se sama rađa, sama i umire a možda ponekad i preživi & ...
elje-su-jednostvarnost-ve-neto-drugo-ali-ak-realnost-nema-mo-da-ugasi-elju-ona-se-sama-raa-sama-i-umire-a-moda-ponekad-i-preivi
Ja jesam možda pijan, ali gospođo, ja ću se ujutro otrezniti, a vi ćete još uvek biti ružni. -Vinston Čerčil
ja-jesam-moda-pijan-ali-gospoo-ja-u-se-ujutro-otrezniti-a-vi-ete-jo-uvek-biti-ru
Mašta je kao sobni bicikl. Ne može vas odvesti nigde, ali može uvežbati mišiće koji mogu. Naravno, možda grešim. -Teri Pračet
ma-kao-sobni-bicikl-ne-moe-vas-odvesti-nigde-ali-moe-uvebati-miie-koji-mogu-naravno-moda-greim